Gendtse Waard

Gendtse Waard Fotosoep hoogwatervluchtplaats

programma | voorlopig ontwerp en beeldkwaliteitsplan voor nieuwbouw
locatie | Gendt, noordoost van Nijmegen
opdrachtgever | Waalweelde, provincie Gelderland
contacten | Gemeente Lingewaard, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland
fase | planontwikkeling + ontwerpuitwerking + bestek

Gendtse Waard realisatieplan variaties 1op5000

Voor de Gendtse Waard is een Ruimte voor de Rivier plan gemaakt. Hierin is een geul en natuurontwikkeling gepland. Voor de realisatie van dit plan zijn boerderijen en gronden aangekocht. Maar de aanleg van de geul wordt voorlopig nog niet uitgevoerd. Voor de natuurontwikkeling en herbestemming is echter wel een plan gemaakt. Dit plan mag de aanleg van de geul in de toekomst niet frustreren, het moet ruimtelijke kwaliteit opleveren en het moet rekening houden met dynamiek van de rivier. Het plan voorziet in een samenhangend programma van woningbouw, een verbeterde infrastructuur, hoogwatervluchtplaatsen voor het wild en natuurontwikkeling.

Gendtse Waard de Waal analyse portfolio

Deze uiterwaard kent een lang verleden van baksteenfabricage, bewoning en verandering. Deze cultuurhistorie rechtvaardigt het toepassen van rood voor rood op het aangekochte vastgoed. De bebouwing vormt een familie van volumes, met elk zijn eigen karakter. Denk aan een droogloods, de directeurswoning, de steenfabriek en de arbeiderswoningen. Al deze elementen zijn gerangschikt op de ruimtelijke oriëntering van de oeverwal. Elementen als bijvoorbeeld hoogwatervrij, innovatief, baksteenfabricage en parkeeroplossingen spelen hierbij een rol.

Voor de natuurontwikkeling is voorzien in de aanleg van bijna 25 hectare ooibos, kamsalamanderpoelen en glanshaverhooiland. Voor de grote grazers en het wild in de uiterwaard wordt een hoogwatervluchtplaats aangelegd op de natuurlijk hoge oeverwal.  Daarnaast worden de historische kades beplant met meidoorn en zal bovenop de hoogwatervluchtplaats spontane ontwikkeling van hardhoutooibos plaats vinden.

Vogelvlucht WaalzichtVogelvlucht Moscou 

Gendtse Waard eigendommen 1op5000 A1                         Gendtse Waard eigendommen 1op5000 A1

Het plan voorziet in een samenhangend programma van woningbouw in verschillende volumes, passend bij de plek, een veranderende infrastructuur, hoogwatervluchtplaatsen voor het wild, uitbreiding van de camping en de steenfabriek en natuurontwikkeling. Het wordt een familie van volumes, met elk zijn eigen karakter. Denk aan een droogloods, de directeurswoning, de steenfabriek en de arbeiderswoningen. Al deze elementen zijn gerangschikt op de ruimtelijke oriëntering van de oeverwal. Voor de nieuwbouw zijn drie opties in detail uitgewerkt. Elementen als bijvoorbeeld hoogwatervrij, innovatief, baksteenfabricage en parkeeroplossingen spelen hierbij een rol.

Download folder bewonersavond: Gendtse Waard realisatieplan folder bewonersavond
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s