Team up

Inspiratiebijeenkomsten Provincie Gelderland

Provincie Gelderland werkt aan een meer duurzame land- en tuinbouw. Ze stimuleert de ontwikkeling van innovatieve concepten, onderdeel daarvan zijn inspiratieavonden, georganiseerd door Alterra. Door samen te werken met andere disciplines, kunnen problemen van de landbouw worden opgelost. Bijvoorbeeld op het gebied van de uitstoot van fijn stof en ammoniak of het afkalvende draagvlak voor de intensieve veehouderij. De provincie stimuleert daarom samenwerkingsverbanden die de sector overstijgen. Een zo’n voorbeeld is het gebruik van groendaken op veestallen, waardoor de uitstoot van fijnstof en ammoniak gereduceerd wordt. Tijdens de avonden kwamen vele van dit soort mooie cross-overs voorbij. De avonden werden druk bezocht door innovatieve ondernemers die partners zochten voor een gezamenlijke subsidie-aanvraag die innovatie en duurzaamheid in Gelderse landbouw stimuleert en de omslag naar duurzame, economische landbouw mogelijk maakt.

1 5 11 7

 

Advertentie